پله پله تا ملاقات خدا

توبه:

توبه يكي ازاعماليست كه اسلام به آن تاكيد دارد، درقرآن هم بارها به توبه پرداخته شده است.

...الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکرالله و ما نزل من الحق؟
آیا وقت آن نرسیده است که مؤمنان دلهایشان به یاد خدا خاشع گردد و خود در برابر قرآن خاضع شوند؟

اما آيا توبه به اين آسانيست كه ما فكر ميكنيم؟

بعضيها خيال ميكنند دريك لحظه اگر پشيماني پيش بيايد و از درگاه خدا توبه كنند ،‌گناه آنها بخشيده خواهد شد و ديگر نبايد به ويراني آن عمل فكر كنند واحياناً براي جبران خسارتهاي ناشي از آن كاري انجام دهند!

توبه دراسلام كلمه اي، مقدس است و با بسياري ا زتوبه هاي كه ما انسانها انجام ميدهيم فرق بسيار دارد. اسلام خواستار توبه واقعيست نه توبه لحظه اي .

توبه واقعي را در كلام حضرت اميرالمومنين جستجو ميكنيم:

شخصی در پیشگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام گفت:«استغفرالله.» (از خداوند طلب آمرزش می کنم)
امام با شنیدن این جمله خشمگین شد و به او فرمود:« مادرت به سوگت بنشیند. آیا می‌فهمی که استغفار چیست؟ استغفار، مقام بلندمرتبگان است. این جمله‌ای که گفتی چند کلمه است، اما استغفار حقیقی شش معنی و مرحله دارد:
نخست پشیمانی از گذشته؛ دوم تصمیم بر ترک همیشگی گناه در آینده؛ سوم اینکه حقوقی را که از مردم ضایع کرده ای به آنها باز گردانی، به طوری که هنگام ملاقات پرورگار، حقی بر تو نباشد؛ چهارم این که هر واجبی را که ترک کرده‌ای به جای آوری (قضا کنی)؛ پنجم آنکه گوشت‌هایی که بر اثر اعمال حرام بر بدنت رشد کرده، با اندوه بر گناه، آب کنی تا چیزی از آن باقی نماند و گوشت تازه به جای آن بروید؛ و ششم آنکه به همان اندازه که شیرینی معصیت و گناه را چشیدی، سختی و زحمت طاعت را نیز بچشی.
پس از انجام همه این مراحل است که باید بگویی استغفرالله

بنابراين نبايد انسانها ، فكر كنند كه توبه كردن، كاري آسان است و هركس توان توبه كردن را دارد.

يكي از مضررات اينكه انسان به اميد توبه  گناهي انجام دهد اينست كه ،شايد به توبه واقعي دست نيابد و بدون آمرزش آن گناه از دنيا برود !

دراسلام توبه آخرين مرحله است و نبايد فكر كرد كه به اين وسيله حتما انسان گناهكار بخشيده خواهد شد، هميشه پيشگيري بهتر از درمان است چون شايد براي درمان يا فرصتي نباشد يا راهي مناسب انسان دراختيار نداشته باشد. كساني كه گناه ميكنند وفكر ميكنند كه بعداً توبه ميكنند ، همانند كسي هستند كه، در شب تاريكي با چشم بسته حركت كند و جلوي راهش چاه ها وپرتگاههاي عميقي باشد! خوب طبيعيه كه شانس زيادي ميخواهد اين فرد سالم از اين مرحله گذر كند.

پـیـامـبـر خـدا صلی‌الله‌ علیه‌وآله ‌وسلم فرمودند: اگـر نشان توبه در توبه گزار آشکار نشود توبه نکرده است .

شيطان هميشه توبه كردن را به عقب مي اندازد ولي آيا ميشود مرگ هم به عقب انداخت!؟

خداوند دستور ميدهد كه هيچوقت نگويد من اينكار را انجام ميدهم. خداوند با اين دستور به انسان مي گويد كه مرگ شما مخفيست ونميتوان بطورقطع چيزي را درمورد فردا گفت يا اگرمرگ به انسان فرصتي بدهد انسان نميتواند درمورد توانا بودن به انجام كاري اينقدر يقين داشته باشد ، چون براي انجام يك كار هزاران عامل مزاحم وجود دارد كه ميتواند جلوي انجام يك عمل را بگيرد، حالا اگر عامل مزاحم شيطان باشد پس خطر واقعي دركمين است.

سوره الكهف/آيه 23: "وزنهار در مورد چيزي مگوي كه من آنرا فردا انجام خواهم داد".

بسياري از انسانها مرگشان غير منتظره فرا ميرسد و فرصتي براي جبران كارهاي گذشته نمي يابند.

پس، دراسلام توبه به معني جراحي است و انسانها درمرحله اول نبايد بگذارند كه گناه مانند يك مرض به بدن آنها وارد شود وبعد به اميد جراحي باشند، چون خيلي ها، فرصت جراحي شدن پيدا نميكنند و به حسرت و پشيماني ابدي گرفتارمي شوند.

ازامـام رضا علیه‌السلام پرسش كه: چرا خداوند فرعون را با آن که ایمان آورد و به یگانگى او اقرار کرد غرق ساخت ؟
امام فرمودند: زیرا او هنگامى ایمان آورد که عذاب را مشاهده کرد و ایمان آوردن به هنگام مشاهده عذاب پذیرفته نیست .

بنابراين در يك دينداري عقلاني ، انسانها به دوري ازگناه مي پردازند ونه اينكه به خيال توبه بسوي گناه بروند! همچنين نبايد شرايط سخت توبه كردن از ياد برد، خيلي ها توبه ميكنند، ولي بخاطر عدم توان براجراي مراحل توبه ، به مقصود خويش نميرسند.

امام علي(ع): توبه كردن ،سخت تر از، گناه نكردن است.

اين كلام امام علي (ع)به اين معناست كه گاهي ميشود با خودداري لحظه اي گناهي را انجام نداد، ولي وقتي اين خودداري صورت نپذيرد فرد گناهي انجام ميدهد كه درنظرش ساده مي آيد ولي وقتي آثار وخسارات ناشي از آن را مشاهده كرد وحشت ميكند، و شايد تواني براي جبران نداشته باشد و فرد دراين هنگام فقط به سرنوشت خفت بارخويش قانع ميشود وراهي براي بازگشت پيدا نميكند. پس نبايد با اعمالي پلهاي پشت سر را خراب كرد . بايد درك شود كه  خداوند به همه اعمال ما آگاست و تقدير ما با توجه به اين اعمال رقم خواهدخورد.

يك داستان واقعي :

زني براي دوري ا زبيكاري درمنزل از شوهرش اجازه ميگيرد كه به كلاس خياطي رود، شوهر به او اجازه ميدهد و زن هميشه با بچه اش به كلاس ميرود. تو يكي از اين روزها مردي كه سركوچه يك ساندويجي داشته مي بيند و اين مرد براي ابراز محبت به بچه به او يك ساندويج ميدهد! متاسفانه اين عدم حساسيت زن به اين قضيه باعث ميشود كه مرد روزهاي بعد زن را ببيند و درقالب يك احوالپرسي به اين ارتباط ادامه دهد. اين ارتباط به ظاهر ساده تا جايي پيش ميرود كه زن به مرد اجازه ميدهد در غياب شوهرش به خانه اش بياد! اين آمد ورفت ها و رفتن بسوي گناه مدتها ادامه مي يابد تا يك روز بچه زن مريض ميشودو شوهرش يكباره تصميم ميگيرد كه به منزل بياد و بچه را به دكتر ببرد.

هنگام وارد شدن شوهر به منزل با مرد غريبه اي روبه رو ميشود با وضعيت آنچناني، شوهر با مرد غريبه درگير ميشود ولي مرد غريبه فرار ميكند. شوهر كه مرد غريبه را نتوانسته بود به مجازات برساند خشمش به همسرش انتقال ميدهد و دست وپاي زن را مي بندد و با ضربات پياپي چاقو به قتل ميرساند و بعد به پدر ومادرزن خبر ميدهد كه بياييد جنازه دخترتون را ببريد! مرد غريبه هم همچنان مورد تعقيب پليس است.

اين گوشه اي از اتفاقاتيست كه درجامعه امروزي همه روزه شاهد آن هستيم، وبيشتراين اتفاقات ازارتباطات ساده وعادي  شكل ميگيرد وتا جايي ادامه پيدا ميكند كه فرد قدرتي براي بازگشت ندارد. رستگار واقعي كسي است كه حساسيت كامل داشته باشد به اعمالش حتي اعمال عادي و روزمره تا با يك بي توجهي، براي خود خاري و خفت ابدي به ارمغان نياورد.

مرحله اول نفوذ شيطان حساسيت زدايي درمورد اعمال است و زماني كه اين حساسيتها برداشته شود آغاز سقوط اخلاقي وفردي خواهد بود. بايد دانست كه بهشت و رسيدن به محبت خدا، چنان بزرگ است كه بدون حساسيت به كارها واعمال فردي نميتوان به آن رسيد. درست است كه مهرباني وبخشندگي خدا زياد است ولي بايد دانست كه شرايط خاص خود هم داراست ، براي باريدن باران به خورشيد، دريا، ابر و باد نياز است، براي بارش محبت خدا هم بايد شرايط خاص آن وجود داشته باشد.

حتي گناهان به ظاهر كوچك ،توان انسان را براي توبه كردن روز به روز ضعيفتر ميكنند و نبايد عمري گناه كرد وخوش خيالانه به اميد توبه ماند.

سوره البقره/آيه222:" همانا خداوند آنان را که پیوسته به در گاهش توبه و انابه کنند و همچنین کسانی را که خود را از هر آلایش نگاه دارند و پاک نمایند خود را از هر بدی ، دوست می‌دارد".

بعضي از گناهان اثرات آنها آنقدر بالاست كه مرتكب شونده را به تاريكي دل محكوم ميكند و توبه را به فراموشي هميشگي مي كشاند.

سوره الانعام/آيه27:" اگر ایشان به دنیا برگردند چنان نیست که ایمان آورند و نافرمانی ننمایند، بلکه بر کفر خود باقی خواهند ماند و به همان اعمال زشتی که از آن نهی شده بودند اعاده خواهند کرد و دروغ می‌گویند که دیگر کار بد نخواهیم کرد".

شيطان فرد گناهكار را ازرحمت خدا مايوس ميكند واين يكي از آثار زيانباريست كه شخص گناهكاربه آن ميرسد و كافرميگردد. خداوند با بياني ساده مي فرمايد كه مبادا كافرشوي ،چون كافراز رحمت خدا مايوس ميشود!

سوره يوسف/آيه87: نومید مشوید از رحمت خدا همانا مایوس نمی‌شوند از رحمت خدا مگر کافران.

يكي ديگر از انحرافات ديني جامعه امروزي همين بحث توبه است كه درفرهنگ امروزي خيال ميشود هركس به راحتي ميتواند توبه كند!

احاديثي كه درزيردرمورد توبه نقل ميشود ، احاديثي هست درمورد توبه واقعي ، نه توبه سطحي و لحظه اي . دراسلام توبه سطحي پذيرفته شدني نيست.

1)پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم : توبه گذشته ها را مى پوشاند.

2)امام على علیه‌السلام : توبه رحمت را فرود مى آورد.

 

3)پیامبر خدا صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم : کسى که از گناه توبه کند مانند کسى است که گناهى نکرده باشد.

4) امام على علیه‌السلام : توبه خوب گناه را پاک مى کند.

 

5) پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم : نزد خدا چیزى محبوبتر از مرد یا زن توبه گر نیست .

6) امام باقر علیه‌السلام : شادى خداوند از توبه بنده اش بیشتر است تا شادى مردى که در شبى تار شتر و ره توشه خود را گم کند و سپس آن را بیابد.

درپايان به همه مومنين عرض ميشودكه به درگاه خدا پناه ببريم تا از گناهان دورشويم واز پروردگاربخواهيم كه به ما  توان خوداري از گناه اعطا نمايد تا روزي بسوي توبه كشيده نشويم ، زيرا كه معلوم نيست بسوي توبه كشيدن شدن نتيجه اي داشته باشد يا نه.

سوره الاعراف /آيه22:"پروردگارا ظلم کردیم بر نفس خود و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحم نکنی از جمله زیان کاران خواهیم بود".

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه نهم مهر ۱۳۸۸ساعت 15:24  توسط حسینی  |